Tilmelding

Hjælp sekretariatet......

Hent word  tilmelding   

Send tilmelding med alle oplysninger til den aktuelle køreforening. 

Betaling skal ske samtidig med tilmelding. Betalingsmåde vil fremgå af generelle oplysninger til de enkelte stævner.

Ved tilmelding efter deadline kan der opkræves dobbelt gebyr.

Hvis der tilmeldes til flere stævner samtidig, SKAL der meldes til start og gebyr være indbetalt inden anmeldelsesfristens udløb (normalt 2 uger).

Ændringer i ekvipagen (udskiftning af hest/pony, forspænding, vogn - se propositioner)  skal meddeles ved tilmelding.

Hvis der er venteliste til stævnet, går pladsen videre, såfremt betaling ikke foreligger når anmeldelsesfristen udløber.

Afmelding af stævne skal ske tidligst muligt. Startgebyr tilbagebetales kun ved afmelding senest ved anmeldelsensfristens udløb.