Brugskørsel

Brugskørsel

Brugskørsel er en relativ ny disciplin i Danmark. Her skal kusken demonstrere sin evne til at håndtere hest og vogn i praktiske situationer. I brugskørsel kører alle med den samme vogn, og en række øvelser skal gennemkøres på tid og med strafpoint for fejlagtig udførelse af øvelsen i fastlagte gangarter.

Formålet med brugskørsel er at

Træningsdage arrangeres  Bromme Køreforening

Regler og aktiviteter vedr. brugskørsel  Dansk Køre Forbund